A11y.General.SkipToContent

Sådan træner vi

Erfarne medarbejdere til at uddanne hestene

Vores team består af talentfulde og erfarne ryttere. Mange af vores ryttere har gennemført den danske seksårige berideruddannelse eller har stor erfaring fra hestebranchen. Derudover har vi 30 professionelle grooms, der sørger for, at alle dele af hestens velfærd bliver taget hånd om.

Vi har flere teams bestående af en rytter og en groom. Hvert enkelt team har det overordnede ansvar for plejen og trivslen af de heste, der tilhører deres team. Det er dette samarbejde, der garanterer, at vores heste bliver passet på et højt niveau og med stort engagement.

Hestens velfærd og trivsel er omdrejningspunkt

Al ridning og uddannelse af vores heste sker med hestens trivsel som omdrejningspunkt, og alle vores ryttere rider efter de gældende retningslinjer fra henholdsvis FEI og Dansk Ride Forbund. Målet for træningen er altid at opnå den størst mulige harmoni mellem hest og rytter, samtidig med at hesten får lov til at udfolde sine fulde færdigheder. Derfor skal alle vores ryttere sikre, at al træning sker under sikre og tillidsbaserede forhold.

Vi arbejder målrettet på, at al træning er med den enkelte hest velbefindende i højeste fokus. Derfor er alle vores ryttere også grundigt instrueret i at tage hensyn til hestens alder samt fysiske kapacitet og uddannelsesniveau.