Helgstrand sætter fokus på bæredygtighed

FN har fremsat 17 verdensmål, som skal sætte kursen mod en mere bæredygtig udvikling. Hos Helgstrand Dressage ser vi det som vores fornemste opgave at bidrage til et mere bæredygtig verden, hvorfor vi arbejder målrettet mod at efterleve FN’s verdensmål i den udstrækning, det tillader os. Det er en kontinuerlig proces, og derfor vil vi også løbende inkludere flere delmål i vores virke.

Når der refereres til Helgstrand Dressage, gælder det alle lokationer, herunder Helgstrand Dressage, Ny Ravnstrup, Helgstrand Academy, Helgstrand Dressage USA og Helgstrand Germany.

Bæredygtig energi

På Helgstrand Dressage har vi installeret luft-til-vand-varmepumper alle de steder, hvor denne form for opvarmning er muligt. Det tilstræbes, at denne bæredygtige energikilde også i fremtidige byggerier vil blive prioriteret meget højt.

I forbindelse med renoveringen og nybyggeriet på Ny Ravnstrup sker al opvarmning nu via solfangere og varmepumper. De allerede eksisterende solfangere bliver nu suppleret af 5 stk. 20 kW luft-til-vand-varmepumper, som opvarmer de 1.400 kvadratmeter boliger, samt leverer varmt vand til både heste og personale.

Vi er løbende i gang med at udskifte alle lyspærer fra almindelige lyspærer til LED-pærer, for igen at spare på ressourcerne og medtænke miljøet. I forbindelse med etablering af vores industrikøkken med opstart i foråret 2020 er der allerede nu flere energibesparende tiltag på tegnebrættet.

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Dette delmål er fra FN’s side tiltænkt udviklingslandenes boligområder og deres udvikling mod at blive selvstændige, bæredygtige lokalsamfund.

Dette kan ikke direkte overføres til Helgstrand Dressages indsats for lokalsamfundet - og så alligevel. Helgstrand Dressage har udover at have ca. 100 ansatte fra lokalområdet også mange lokale samarbejdspartnere. Vi forsøger altid at benytte lokale firmaer til de forskellige opgaver, såsom nybyggeri, indkøb af halm/hø/foder, leverandør af mad til vores kantine etc.

Vi er også meget bevidste om, at støtten fra lokalbefolkningen og området omkring Helgstrand Dressage har været medvirkende til virksomhedens succes. Hertil møder Helgstrand Dressage støtte og forståelse fra lokalsamfundet for firmaets visioner og tiltag, eksempelvis afholdelse af det store internationale stævne, Equitour Denmark, hvor mange lokale foreninger bidrager til stævnets afholdelse.

Klimaindsats

Al mødding fra Helgstrand Dressage bliver genanvendt til biogas. Biogasanlægget ligger i umiddelbar nærhed af Helgstrand Dressage, og derved bliver transporten kortere og udledning af CO2 mindre. Med udvindingen af biogas fra møddingen udnyttes næringsstoffer bedre i landbruget, og samtidig er biogassen vedvarende energi, som kan lagres i store beholdere.

Der er dog endnu flere fordele ved biogassen. Også den tyndere udgave af gyllen, samt det komprimerede tørstof fra en mødding er nemmere for planterne at optage og dermed gror de hurtigere.

Naboer til landejendomme har ofte været generet af gyllelugt om foråret, men når møddingen har været forbi et biogasanlæg, reduceres lugten med op til 80%.

Vi bruger kun lokalproduceret strøelse (halm) på alle vores lokaliteter, og dette minimerer transporten af halmen og minimerer dermed også CO2-udslip fra transporten af dette. Det samme gør sig gældende ved indkøb af hø og foder.

Vi er fra 2019 selvforsynende med wrap efter indkøb af Ny Ravnstrup, og dermed vil udledningen af CO2 vedr. transport være minimal, da wrappen kun skal transporteres max. 5 km. Alt vores hø og wrap er derudover lavet uden sprøjtemidler.

Sundhed og trivsel

Sundhed og trivsel blandt vores medarbejdere er et af vores hovedfokuspunkter - her tænker vi både fysisk og psykisk sundhed samt trivsel. For at højne den fysiske sundhed og trivsel på arbejdspladsen har vi igangsat mange forskellige tiltag. Disse tiltag er en igangværende proces, som hele tiden er i udvikling.

Vi arbejder meget med sikkerhed på Helgstrand Dressage, herunder forebyggelse af skader/uheld, som vi forebygger med den lovpligtige skiltning, afmærkede kørselsveje, udleveret sikkerhedsfodtøj, samt hjelm påbudt ved ridning/dyrlæge- undersøgelse mm.

Derudover har vi samarbejde med både fysioterapeut og massør, som alle vores ansatte kan gøre brug af.

Helgstrand Dressage tilbyder og opfordrer alle ansatte til at tegne en sundhedsforsikring og pensionsordning gennem firmaet.

Trivselsmålet for Helgstrand Dressage er en arbejdsplads, hvor alle ligegyldig jobfunktion trives og er glade for at møde på job hver dag. Derfor vægter vi også det sociale arbejdsmiljø højt på Helgstrand Dressage. Der bliver i årets løb arrangeret utallige sociale arrangementer for personalet, både af fagligt format, teambuilding, foredrag samt rent sociale arrangementer/fester med god mad og hygge eller en tur i biografen.

Kvalitetsuddannelse

På Helgstrand Dressage vægter vi højt, at vores personale er uddannet til det job, som de udfører. Derudover overholder vi selvfølgelig de lovpligtige krav om certificeringer af personale, som arbejder med maskiner, værktøj mm. samt uddannede medarbejdere i kraft af arbejdsmiljørepræsentanter mm.

Da vi er en virksomhed med mange forskellige fagområder og nationaliteter, står vi - sammen med vores samarbejdspartnere - ofte selv for uddannelsen af vores ansatte. Fx bliver vores nye grooms altid parret med en ældre groom og bliver oplært af denne. Det samme gør sig gældende for vores altmuligmænd.

Vores staldansvarlige bliver i samarbejde med vores samarbejdspartner Højgård Hestehospital uddannet og vejledt i pasningen af syge og skadede heste, samt i korrekt fodring af hestene af foderkonsulenter fra foderfirmaer osv.

Derudover har vi faguddannet personale på alle positioner i firmaet, lige fra økonomi uddannede til beridere, dyrepassere med heste som speciale, agronomer, elektriker og meget, meget mere.

På Helgstrand Dressage har vi rigtig mange unge mennesker ansat, ofte er disse unge i et 1-årig ansættelsesforhold, inden de begynder et studie. I forhold til disse unge mennesker føler Helgstrand Dressage et stort socialt ansvar. De unge mennesker blive spurgt ind til deres videre uddannelse, tjekket op på i forhold til ansøgningsfrist til den valgte uddannelse, evalueret på evt. afslag mm. Til at varetage denne del har vi en tidligere efterskolelærer ansat med ekstra uddannelse i studievejledning.

På grund af ovenstående, samt de lovpligtige ting og tiltag, blev Helgstrand Dressage også i december 2018 tildelt en grøn smiley af Arbejdstilsynet. Dette betyder, at Helgstrand Dressage ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet. Den grønne smiley er også et signal til omverdenen, om at vi har styr på vores arbejdsmiljø. Den grønne smiley er gældende i tre år.